/ / دانستنی های دندانپزشکی

دندان

آیا درمان‌هایی که متخصص ارتودنسی انجام می‌دهد، واقعاً باعث کوتاه‌تر شدن ریشه‌های دندان‌ها می‌شود؟ تحلیل رفتن ریشه دندان تا چه حد جدی است؟ آیا می‌توان از تحلیل ریشه دندان جلوگیری کرد یا آن را درمان کرد؟ بریس گرفتگی‌های کوچکی را اطراف هر دندان ایجاد می‌کند. آنزیم‌هایی که در اثر وارد شدن نیروهای ارتودنسی تولید می‌شود، باعث تحلیل رفتن استخوان قدیمی در محل اعمال فشار می‌شود و استخوان جدید در فضای خالی شکل می‌گیرد. این واکنش‌ها طبیعی است و اصل حرکت دادن دندان‌ها به شمار می‌رود. پژوهش‌ها نشان داده است که حرکت دندان‌ها تغییراتی دست‌کم کوچک را در شکل و طول ریشه‌های دندان‌های تمام بیماران ایجاد می‌کند. البته این تغییرات در 98 % موارد نامحسوس است و چشم غیرمسلح آن را تشخیص نمی‌دهد. بااین حال در 2 ـ 1 درصد بیماران کوتاه شدن قابل توجه ریشه دندان در طول درمان ارتودنسی مشاهده می‌شود. این بیماران به لحاظ ژنتیکی مستعد تحلیل ریشه هستند و کوتاه شدن ریشه در خانواده‌شان ارثی است. این استعداد ژنتیکی مهم است و چنانچه بیمار متوجه وجود آن در خانواده خود شده باشد، باید آن را به متخصص ارتودنسی اطلاع دهد.

آیا ارتودنسی باعث کوتاه شدن ریشه دندان می‌شود؟

برخی معتقداند که تحلیل ریشه دندان در صورتی رخ می‌دهد که دندان‌ها بسیار سریع یا آهسته حرکت داده شود. دندان‌هایی که بیش از حد سریع حرکت کنند، در معرض نیروی بسیار شدیدی قرار می‌گیرند. اما گاهی تحلیل ریشه در بیمارانی دیده می‌شود که شدت نیرو و زمان درمان برای آنها کاملاً عادی و دقیقاً مانند بقیه بیماران است. اگر دندان‌ها برای مدتی طولانی سیم‌کشی شده باشد، مشکلات بیشتری ایجاد خواهد شد. البته مواردی مشاهده شده که دندان‌ها بیش از 5 سال سیم‌کشی بوده، اما هیچ نشانه‌ای از تغییر ریشه گزارش نشده است. در واقع هیچ دلیل مستند یا پروتکلی وجود ندارد که با رعایت آن بتوان از کوتاه شدن ریشه دندان جلوگیری کرد.

پیشگیری از کوتاه شدن ریشه دندان در دوران ارتودنسی

تنها کاری که متخصصین ارتودنسی می‌توانند برای پیشگیری از کوتاه شدن ریشه در دوران درمان انجام دهند، این است که وضعیت ریشه‌ها را با رادیوگرافی‌های منظم به دقت تحت نظر بگیرند. عکسبرداری در دوران ارتودنسی باید حداقل سالی یک بار انجام شود. اگر متخصص متوجه کوتاه شدن ریشه بشود، این موضوع را با بیمار و خانواده وی در میان می‌گذارد. با توجه به میزان کوتاه شدن ریشه ممکن است که درمان روند عادی خود را طی کند، یا درمان کوتاه شود و پس از آن که فاصله بین دندانی بسته شد، درمان متوقف شود یا این که بریس بلافاصله برداشته شود. البته اکثر متخصصین معتقداند که دندان می‌تواند حدود نیمی از طول ریشه خود را از دست بدهد، بدون این که مشکلی برایش ایجاد شود. تحلیل ریشه یکی از عوارض معمول ارتودنسی است.