وسیع کردن کام و سایش مینای دندان (باریک کردن دندان) یا IPR

وسیع کردن کام و سایش مینای دندان

ارتودنسی بر پایه کشیدن دندان، امری بسیار بحث برانگیز است و بسیاری نظر متفاوتی در مورد نیاز به این کار، پیامدهای بی حسی و مشکلات احتمالی لثه در جایگاه دندان کشیده شده، دارند. زمانی که دندانها کاملا نامرتب و بهم ریخته باشند، اغلب نواحی تماس بین دندانها، نقاط تماس طبیعی و نهایی نیست.

اگر سایش مینای دندان یا آی پی آر بدون فکر انجام شود ممکن است به راحتی سطوح زبانی و لبی دندان را بخراشد به این معنی که وقتی دندان در نهایت به صورت صاف و مرتب قرار میگیرد، نقاط تماس نامناسبی وجود خواهد داشت.

ما در این مورد پدیده ای به نام اثر دومینو را استفاده میکنیم، به این معنی که بر سایش مینای دندان در نواحی که سایش آن ساده تر است، تمرکز میکنیم.

نیروی حاصل از الاینر (ردیف کننده) به دندانی که نامرتب است، وارد میشود و آن دندان، در حالتی قرار میگیرد که تا کنون قرار نداشته بنابراین مقداری با دندانهای مجاور برخورد خواهد داشت.

این تقاطع و برخورد را تنها با سایش مقدار بسیار کمی از جوانب دندان (۰.۰۸ تا ۰.۱ میلی متر) میتوان کاهش داد.

زمانی که نقاط تماس از هم فاصله داشته باشند، نزدیک کردن دوباره این نواحی برای دست یابی به آناتومی بهتر آسان تر میشود.

شکل ۱ و ۲ و ۳ مراحل مختلف این درمان را نشان میدهند.

خطوط آبی سایش ۰.۱۳ میلی متر، خطوط قرمز سایش ۰.۱۰ میلی متر و خطوط زرد سایش ۰.۰۸ میلی متر را نشان میدهند.

خطوط نشان داده شده در هر ناحیه تماس در هر تصویر، بیشترین ضخامت سایش استفاده شده در هر جلسه درمانی را نشان میدهند. در هفته نهم میبینید که فاصله ها بسته میشوند.

شکل 1- آغاز درمان باریک کردن دندان
شکل ۱- آغاز درمان باریک کردن دندان
شکل 2- در هفته سوم دندانها شروع به ردیف شدن میکنند
شکل ۲- در هفته سوم دندانها شروع به ردیف شدن میکنند
شکل3- در هفته نهم همه نقاط تماس بسته شده اند
شکل۳- در هفته نهم همه نقاط تماس بسته شده اند

پرواضح است که دندانپزشکان زیادی از روش باریک کردن دندان به عنوان روشی برای ایجاد فاصله در ارتودنسی ناحیه قدامی استفاده میکنند.

شناخت و درک تفاوت بین سایش با توربین دندانپزشکی ( air rotor stripping ) صورت گرفته از همان ابتدا، و سایش پیشرونده مینای دندان (طی چند مرحله) اهمیت زیادی دارد.

اگر چه در روش توربین دندانپزشکی ممکن است زمان کمتری صرف شود، اما در صورت عدم دقت کافی، آسیب زیادی ناشی از آن ممکن است اتفاق بیفتد.

سایش پیشرونده مینای دندان نیاز به زمان کمی بیشتر دارد اما احتمالا بهتر بوده و از نظر آناتومی نتایج قابل قبول تری حاصل میکند.

نمونه: مراجعه خانمی ۲۱ ساله به علت بازگشت وضعیت، متعاقب درمان ارتودنسی ثابت

مراجعه خانمی 21 ساله به علت بازگشت وضعیت، متعاقب درمان ارتودنسی ثابت

با استفاده از Spacewize calculator، مشخص شد تقریبا ۱ میلی متر فضا که قبلا ایجاد شده بود، از بین رفته است.

فضا با روش سایش پیشرونده دندان و با ۰.۱۳ میلی متر در نقاط تماس در نواحی که دسترسی آسان بوده است ایجاد شد. سپس هنگامی که این دندانها صاف و مرتب شدند و دسترسی آسانتر شد، سایش دندان اطراف این دندان نیز انجام شد (دندانی که در تصویر مشاهده میکنید). درمان تنها ظرف نه هفته تمام شد و برای جلوگیری از بازگشتِ دوباره، از سیم استفاده شد.

۵/۵ - (۷ امتیاز)
ارتودنسی چیست؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.