آموزش بهداشت در ارتودنسی

نحوه مسواک زدن، با مسواک ارتودنسی

 

رعایت کردن تغذیه در ارتودنسی

 

نحوه انجام مسواک بین دندانی در ارتودنسی

 

نحوه نخ کشیدن در ارتودنسی

 

نحوه نخ کشیدن در زیر نگهدارنده دائم

 

نحوه استفاده از موم ارتودنسی برای جلوگیری از آزرده شدن لب و گونه

 

آموزش اجزای مختلف دستگاه ارتودنسی