وبلاگ

کراس بایت

کراس بایت یا بایت معکوس به معنی ارتباط غیر طبیعی بین یک یا چند دندان از ردیف بالایی با دندان

ادامه مطلب